Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hydrozorg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Safety, Health & Environment beleid vraagt constante aandacht en vormt dan ook een integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid van Hydrozorg projectdecoratie. Het SH&E beleid heeft dan ook een hoge prioriteit bij de uitvoering van de ondernemersdoelstellingen. Door het hoger management worden periodiek VGM inspecties uitgevoerd, zowel bij de opdrachtgever als intern. Al onze medewerkers worden bewust gemaakt van de noodzaak om voortdurend zorg te besteden aan.

  • Het voorkomen van persoonlijk letsel van eigen medewerkers en derden.
  • Het continu waken over de arbeidsomstandigheden van alle betrokkenen.
  • Het voorkomen van hinder, (im)materiële schade en milieu bedreigende situaties voor onze omgeving en het beschermen van het milieu.

Hiermee wilt Hydrozorg bereiken dat:

  • Producten en diensten foutloos en volgens de verwachtingen van de klant worden geleverd.
  • Alle voorziene gevaren, die zouden kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand of schade aan eigendommen, worden geëlimineerd.
  • Vrijkomende afvalstoffen en emissies tijdens de uitvoering worden beperkt en dat bij de bron, bij het ontwerpen van de producten en het uitvoeren van de diensten, zorg wordt besteed aan milieu en veiligheidsaspecten.

Hydrozorg heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Binnen alle lagen van de organisatie hebben wij oog voor duurzaam ondernemen.
Binnen Hydrozorg wordt er niet gewerkt met chemische middelen. Indien de plant ernstig aangetast is door een ziekte wordt er gebruik gemaakt van biologische en/of mechanische bestrijding of de plant wordt vervangen. In bepaalde situaties kan de overweging gemaakt worden om biologische vijanden in te zetten. Voor het stofvrij maken van de beplantingen wordt er gebruik gemaakt van Kibrill. Dit product wordt gemaakt op basis van maisolie. Verder maakt Hydrozorg gebruik van vloeibare voeding voor hydrocultuur.

Binnen het kantoorgebouw van Hydrozorg wordt zuinig omgegaan met energie: de verlichting gaat uit na werkuren, PC`s uit na werkuren, energiebesparende instellingen op PC, toepassen van bespaartips voor printen/kopiëren, bij schoonmaak wordt er gebruik gemaakt van milieuvriendelijke middelen, het afval wordt gescheiden gesorteerd en het gebouw is voorzien van zonnepanelen.

De medewerkers van Hydrozorg wonen verspreid door het land. Zij wonen zo dicht mogelijk bij de projecten. Alle auto’s zijn voorzien van een roetfilter en een Black Box. Voordelen: efficiënte reistijden, besparing brandstofkosten, minder last van files, minder CO2 uitstoot. Voor het wassen van de auto`s zijn alle medewerkers verplicht om gebruik te maken van de wasstraat.

Dit alles moet tot stand komen onder economisch, technisch en sociaal verantwoorde condities. Hierbij zullen wettelijke eisen als minimum worden gehanteerd. Hydrozorg luistert voortdurend naar de wensen van de klant en de medewerkers. Lerend van uw en onze ervaringen zullen wij onze bedrijfsprocessen steeds blijven optimaliseren. Aan dit proces van verbeteren zullen wij continu blijven werken. Vernieuwingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zullen wij stimuleren.